Art in Public Space -

Crossroads of Visual Arts, Architecture, Urban Development and Civil Society

International Baltic Project 2011 – 2012

Partner of the project – Goethe-Institut Riga

Image gallery

Supported by NCP (Nordic Culture Point), Creative WorX launched in August 2011, a short term project "Art in Public Space…", having in mind the idea of creating an international network, involving architects, artists, municipal stake holders, entrepreneurs, politicians, planners, NGOs, students and citizens with the aim to share the West European and Nordic country knowledge of site-specific art in sustainable urban development.

The goals of including artistic projects in new buildings and public spaces are manifold. They span from the support of artists, the promotion of aesthetic values and education to the contribution of shaping a new image and identity.

The changing image of the city generates an evolution of new instruments in urban development such as – for example - cultural mapping and research on the intrinsic logic of cities. These new instruments also change the basis of decision-making in regard to art in architecture and art in public spaces.

The most active network participants joined the Conference in April 2012 in Riga, the intention of which was to initiate a process of finding best practices in coordination of urban planning and design, visual arts in public space, urban engineering and citizens’ esteem. In order to harmonize the interests of all the key players in this game, they have to communicate with another, to explain their specific problems and potentials, accepting those of the others in order get away from a fragmented planning and implementation process and to achieve an orchestrated approach, in which visual art plays an integrated, equitable part.

The project was completed in August 2012. The initial idea of Creative WorX to bring together urban sociology, planning and design with art in urban space turned out so far as being quite new, not been tackled or elaborated and got a warm welcome in all three Baltic countries!

From the evaluation feedback of the participants:

Please view the following presentations at the conference:

 

Partners and Supporters of the project:

  

 

Māksla Publiskā Telpā:

Arhitektūras, mākslas, urbānās attīstības un pilsoniskās sabiedrības krustceļos

Ar ZKP (Ziemeļvalstu kultūras programmas) finansiālu atbalstu Creative WorX 2011 gada augustā uzsāka īstermiņa projektu "Māksla Publiskā Telpā…" ar nodomu izveidot starptautisku tīklu, aicinot arhitektus, māksliniekus, pašvaldību darbiniekus, uzņēmējus, politiķus, pilsētplānotājus, NVOs, studentus un pilsoņus līdzdarboties tajā.

Mākslas izteiksmes veidi ir mainījušies mūsdienās, arī notiekošās sociālās izmaiņas būtiski atšķiras no iepriekšējiem gadiem. Aktīva pilsoņu pozīcija spēlē arvien lielāku lomu lēmumu pieņemšanas procesā. Urbānā attīstība, arhitektūra un vizuālā māksla ir sava veida stūrakmeņi, kas definē pilsētu kā cilvēku komunikācijas telpu . Pilsētas mainīgais tēls ģenerē arī jaunu instrumentu evolūciju pilsētvides attīstībā, kas savukārt iespaido lēmumu pieņemšanas procesus.

Arī tādi faktori, kā anonimizācija, nekontrolēta attīstība, sociālās daudzveidības un mobilitātes pieaugums iespaido sociālos dialogus, iedzīvotāju emocionālo identifikāciju ar savu vidi un līdz ar to pilsētu attīstības stratēģijas.

Rezultāti, kas varētu būt sasniedzami, realizējot mākslas projektus jaunceltnēs un publiskā telpā, ir ļoti dažādi. Tie sākas ar mākslinieku atbalstu, estētisku vērtību izkopšanu un izglītošanu un beidzas ar ieguldījumu jauna tēla un identitātes radīšanā.

2012 gada aprīlī aktīvākie tīkla dalībnieki tikās starptautiskā baltijas valstu konferencē Rīgā, Goethe-Institut, kuras galvenais mērķis -  veicināt pozitīvus procesus pilsētvidē, kur visi 4 urbāno vidi nosakošie faktori – plānošana, arhitektūra/dizains, māksla publiskā telpā un pilsoniskā cieņa atrastos koordinētā harmonijā.

Projekts tika pabeigts 2012 gada augustā. Creative WorX un Goethe-Institut Rīga turpinās sadarbību 2013 gadā.

Konferences prezentācijas publicējam angļu valodā. Intereses gadījumā lūdzam rakstīt info@creativeworx.eu