CreativeWorX

Anna Sausverde M. A.

After studies in English philology at the Latvian University in Riga 1979, Anna Sausverde worked in the branches of tourism and later, in visual arts marketing, for almost 15 years.

In 2002 she founded her own art gallery “Art Promotion02”, representing and promoting Baltic Art Scene in Germany. Apart from the gallery exhibition programme, she manages different art and culture projects. More information under: www.artpromotion02.com

At the same time, Anna Sausverde continuous working with private and corporate art collectors. Among others, she introduced artists, like Kaspars Zarins, Ritums Ivanovs, Agne Jonkute, Audrone Petrasiunaite to the Corporate Collections of the ECB and Sammlung Wuerth in Germany.

Contact: anna.sausverde@creativeworx.eu
Phone + 371 26055416
Phone +49 6764 3019981

 

Pēc angļu filologijas studijām Rīgā, Latvijas Universitātē 1979 gadā, Anna Sausverde strādāja gandrīz 15 gadus tūrisma nozarē un vēlāk, vizuālās mākslas mārketingā.

2002 gadā viņa nodibināja savu mākslas galeriju “Art Promotion02” Vācijā. Galerija strādā  pārsvarā ar baltijas valstu māksliniekiem, pastāvīgi iesaistot tos mākslas un kultūras dzīves norisēs Vācijā un citās Eiropas valstīs. Vairāk informācijas: www.artpromotion02.com

Anna Sausverde pastāvīgi paplašina arī sadarbību ar privātām un korporatīvam mākslas kolekcijām. Citu starpā, tādu mākslinieku, kā Kaspars Zariņš, Ritums Ivanovs, Agne Jonkute, Audrone Petrašiunaite, darbi ir iekļauti Sammlung Wuerth un ECB kolekcijās.

Heike Sütter M. A.

After her studies in Economic Sciences, History of Fine Arts and Archaeology in 1998, Heike Suetter worked for the next 2 years in the international Project Development company, being responsible for a variety of Art on Site /Kunst und Bau, projects. In summer 2000 she started her own Art Consulting, “Contemporary Art Projects”.

Currently she develops the concepts and management of exhibitions and art collections, art on site projects and different art events. She was in charge of diverse projects for the European Central Bank, the Light Concepts of Thomas Emde, Stilwerk AG and others.

Heike Suetter is the Honorary Member of the Board of ATELIERFRANKFURT e.V., an Artists’ House in Frankfurt. She is the author of several books and articles, regarding the contemporary art and management.

Contact: heike.suetter@creativeworx.eu
Phone + 49 172 6738233

 

Pēc studijām ekonomikā, mākslas vēsturē un arheologijā, Heike Suetter strādāja no 1998 līdz 2000 gadam starptautiskā uzņēmumā ar mākslas arhitektūrā projektiem. 2000 gada vasarā viņa nodibināja savu biroju „Contemporary Art Projects“ mākslas un kultūras jomā.

Patreiz viņas pamatnodarbošanās saistīta ar izstāžu un mākslas kolekciju veidošanu un pārvaldīšanu, mākslas arhitektūrā projektiem un citiem kultūras pasākumiem. Viņa ir izstrādājusi daudzus innovatīvus radošus projektus Vācijā un citās valstīs, to starpā ar  gaismas mākslinieku Thomas Emde, kā arī  Eiropas Centrālās Bankas, Stilwerk AG un citu uzdevumā.

Heike Suetter ir Frankfurtes mākslinieku nama ATELIERFRANKFURT e.V. valdes locekle, vairāku grāmatu un neskaitāmu rakstu par mūsdienu mākslu un mākslas menedžmentu, autore.

Dipl.-Ing. Mathias Ellger

Dipl.- Ing. Mathias Ellger took his diploma in urban and regional planning in addition to his study in architecture. Since the mid-nineties he focused on spatial planning and development in East Europe, including the fields such as drafting legal frameworks for urban and territorial planning, citizens’ participation in planning processes, tourism development, urban planning and urban integration of informal settlements.

Mathias Ellger continuously kept contact with universities as well as scientific institutions and was lecturing for several years at the University of Siegen, Germany. For the time being he is inter alia lecturing at the Agricultural University of Jelgava, Latvia and cooperates with the Urban Institute, affiliated to the University of Riga.

Contact: mathias.ellger@creativeworx.eu
Phone + 49 6764 302730

Pēc studijām arhitektūrā,  Mathias Ellger studēja pilsēt un regionālo plānošanu Berlīnē.
Kopš 90 gadu vidus viņš pārsvarā nodarbojas ar telpisko plānošanu un attīstību Austrumeiropas valstīs, strādājot pie pilsēt un teritoriālās plānošanas likumdošanas, tēmām kā sabiedrības līdzdalība plānošanas procesos, tūrisma attīstība, formāli neapstiprinātās būvniecības integrēšana pilsētvidē.

Mathias Ellger sadarbojas ar universitātēm un zinātniski pētnieciskiem institūtiem, bija  vieslektors Siegen universitātē Vācijā.

2011 gadā, kā vieslektors uzaicināts uz Lauksaimniecības Universitāti Jelgavā, sācis sadarbību ar jaundibināto Urban Institute Rīgā.

Photo courtesy of Regine Schumann