CreativeWorX

Darbības mērķi:

Radošās mijiedarbības veicināšana starp kultūru, biznesu un sabiedrību

Māksla un pilsētvide - radošā partnerība

Starpdisciplinārie projekti, izstādes, konferences

Integrēta telpas attīstība

Core business:

Interacting between culture, business and society

Art and public space - creative partnership

Interdisciplinary projects, exhibitions, conferences

Integrated spatial development

Photo courtesy of Regine Schumann

... in workshops and conferences - 2013 :

read more…

Creation and Establishment of Public in Urban Space - Culture and Urban Design as an Instrument for Communication read more…